o nás

MVDr. Zuzana Staššíková

FEI Vet Del 896

KVL SR č.o.1382

Svoj život venovala od detstva koňom. Už ako dieťa každú voľnú chvíľu trávila pri koňoch a už vtedy zistila, že im chce zasvätiť celý svoj život. Po ukončení štúdia na gymnáziu pokračovala - po prísnom výberovom konaní - v štúdiu na Veterinárnej a Farmaceutickej Univerzite v Brne. Tam popri škole pomáhala 5 rokov ako asistentka veterinárov na Klinike Chorôb Koní. V 5. ročníku požiadala o individuálny štúdijny plán, aby mohla opakovane stráviť niekoľko mesačnú stáž v škótskom Edinburgu na ich prestížnej Equine Hospital. Následne obhajila odbornú prácu o diferenciálnej diagnostike ataxie u koní a vďaka skúsenostiam nadobudnutým v Edinburgu sa naďalej venuje neurologickej problematike koní. V r. 2005 promovala, pričom bola vyhodnotená v skupine TOP 5 students na základe výsledkov skúšok počas celého štúdia. Od r. 2006 pracuje ako súkromna veterinárna lekárka zameraná na choroby koní. V r. 2007 sa po absolvovani FEI kurzu vo Švajciarsku stala FEI Veterinary Delegate No.896. Odvtedy sa naďalej zdokonaľuje vo svojom obore účastou na zahraničných seminároch s konskou problematikou. Hovorí aktívne anglicky, pasívne nemecky. Popri práci aktívne preteká vo westernovom športe.

MVDr. Martina Vitková

KVL SR č.o. 1708

V dvanástich rokoch sa prvý-krát posadila do sedla a odvtedy sa venuje týmto krásnym zvieratám. Po ukončení štúdia na gymnáziu pokračovala na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne - Fakulte veterinárneho lekárstva, kde po šiestich rokoch náročného štúdia získala titul - Doktor veterinárnej medicíny. Popri škole aktívne pracovala 5 rokov ako asistentka na Klinike chorôb koní VFU, kde trávila aj všetok svoj voľný čas. Následne obhájila odbornú prácu o záťažových myopatiách u koní. Ich diagnostike, liečbe a prevencii sa venuje dodnes. Promovala v roku 2010 a odvtedy pracuje ako súkromná veterinárna lekárka so zameraním na choroby koní. Naďalej sa taktiež priebežne vzdeláva a zdokonaľuje vo svojom obore účasťou na zahraničných seminároch. V lete 2012 absolvovala mesačnú stáž na súkromnej klinike v Holandsku. Popri práci rekreačne jazdí western a venuje sa svojim 2 sibírskym huskym a mushingu - jazde so psím záprahom.

Referencie


"S MVDr. Zuzanou Staššíkovou ako veterinárkou som veľmi spokojná. Môžem povedať, že mi zachránila koňa, ktorý mal roztrhnutú achylovú šľachu a bol iným veterinárom odporúčaný na utratenie. Liečba bola síce zdĺhavá, ale bola ochotná sa mu venovať a ošetrovať ho každý týždeň aj keď mala veľa povinností a koník nebol zrovna najkrotkejší pacient. Dnes je už úplne v poriadku a jeho zdravotný stav sa dostal do pôvodného stavu bez známok akéhokoľvek pohybového postihnutia a preto môžem pani doktorku iba odporúčiť."


Ing. Michala Marjenková


"MVDr. Staššíková, je tou veterinárkou, ktorá ošetruje kone s láskou a dôslednosťou. Má obrovské skúsenosti, prehľad...

Vždy bolo vyšetrenie spojené s dôslednou diagnostikou, citlivým prístupom a profesionálnym zvládnutím situácie aj o štvrtej hodine ráno. Som jej vďačná za ochotu prísť kedykoľvek, riešiť ochorenie, dôsledne s následnou kontrolou zdravotného stavu vždy s ohľadom na celkový stav koňa. Viem, že to nie je v našich končinách samozrejmé. Ďakujem!" (stiahnúť plné znenie - pdf, 57 kB)


Mgr. Dana Struhárová