niektori z našich pacientov

Araňa - 13 ročná chovná kobyla plemena Nonius, vysoko žrebná - vo výbehu sa nabodla na kôl a spôsobila si ranu na ľavej strane hrudníka bez pneumotoraxu; rana bola zadrénovaná a zošitá, následne sa pekne zahojila. Kobyla za 2 mesiace porodila zdravé žriebä a naďalej pôsobí v chove.

Lukas - 12 ročný valach Angloaraba - vo výbehu kopol do železnej ohrady, pričom si prerušil vrchnú šľachu z trojice Achilovej šlachy. Miestny veterinár doporučil utratenie. U nás bola stanovená diagnóza: ruptúra šlachy m.gastrocnemius. Bola prevedená sutúra šlachy, ktora však nevydržala, nakoľko rana bola uz infikovaná a tak sme ranu hojili sekundárne pod obväzmi. Rana sa úplne uzavrela a kôň dnes úspešne preteká bez akéhokoľvek pohybového postihnutia.

Hamlet - 6 ročný žrebec Furioso - počas cvalu po hrádzi si spôsobil zlomeninu nohy - Dg: fraktúra sponky, hojená kastom, komplikovaná lymfangitídou a rozsiahlou nekrózou kože na metakarpe; vďaka intenzívnej starostlivosti sa fraktúra i rana zahojili, kôň nekríva, môže sa vrátiť do športu.

Oľga - mesačné žriebä - narodilo sa s flexnými kontraktúrami oboch karpov; Oxytetracyklinové injekcie nepomohli, kombinácia Oxytetracyklínu vo vysokej dávke s dlahami a fixačnými obväzmi zabrali a žriebä sa dnes teší zdraviu.

Litva - rok stará kobyla Furiosa - Dg. získaná flexná kontraktúra prstu "špalíkové prekĺbené kopyto", po operácii - distálnej desmotómii prídatnej hlavy hlbokého ohýbača a ortopedickom podkutí sa stav znormalizoval; kobylka dnes vedie plnohodnotný športový život.

Goron - 4 ročný valach Norika - po otvorenej kastárcii miestnym veterinárom došlo k vyhreznutiu obalov a ich následnej infekcii, kôň sa dostával do sepsie; po stabilizovaní stavu bola prevedená reoperácia - extrakcia infikovaného granulómu; kôň sa následne uzdravil; dnes pracuje v horách.

Luca - 7 ročná kobyla Furiosa - vo výbehu sa nabodla na kôl, ktorý jej vošiel na vnútornej strane predlaktia, vyšiel na lakti, za lakťom vstúpil do podkožia hrudníka a zasahoval skoro do polovice hrudníka; z kobyly boli poctivo vybraté a vapláchnuté všetky zvyšky dreva, rana bola čiastočne zošitá a zadrenovaná, niekoľkokrát sa vyplachovala a i keď stav bol komplikovaný rozsiahlým podkožným emfyzémom, kobylka sa uzdravila a po absolvovaní plemenných skúšok pôsobí v chove.

Vlnka - 5 ročná kobyla A1/1 - deti jej omylom zabudli parkúrové chrániče cez noc na nohách, následkom čoho došlo k nekróze kože, podkožia a aj časti šľachy naťahovača; po chirurgickom odstránení šľachy a neustálych preväzoch sa rana zahojila a kobylka sa mohla vrátiť do športu